Välj en sida

Det pedagogiska arbetet är att:

  • barnen får möjlighet att skapa en trygg anknytning till mig där jag har möjlighet att se till individen och dess behov
  • barnen får uppleva glädjefylld kunskapsinhämtning då deras intressen styr den pedagogiska verksamheten i så stor mån som möjligt
  • arbeta mot förskolans läroplan så att barnen får en god pedagogisk verksamhet och är väl förberedda inför skolstart
  • följa de allmänna råden för pedagogisk omsorg och barnkonventionen