Jag heter Ingrid och är utbildad förskollärare. SMART pedagogisk omsorg bedrivs i en villa i Funbo för barn i åldrarna 1-6 år. Här får barnen vistas i en liten och trygg grupp där vi har fokus på att få uppleva och upptäcka nya saker, experimentera och utforska problemlösning.

Vi vistas i skogen, undersöker saker och tränar vår grovmotorik.

Vi läser böcker, sjunger, pysslar, målar, tränar finmotorik och mycket annat.

Telefon

072-730 56 65
}

Öppettider

07.00-17.00 (Mån-Fre)

E-post

smart@cforetaget.se